Zakres podejmowanych prac

  1. Analiza techniczno-ekonomiczna,
  2. Budowa systemów automatyki i wizualizacji opartych na sterownikach programowalnych,
  3. Projektowanie układu elektrycznego i wykonanie zaprojektowanych urządzeń,
  4. Instalacja u klienta, opomiarowanie i uruchomienie w powiązaniach technologicznych,
  5. Modernizacja i remonty wszelkiego typu napędów elektrycznych, układów automatyki i instalacji elektrycznych, maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
  6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Produkowane zespoły napędowe wykonywane są w obudowach szafowych spełniających - w zależności od potrzeby - wymagania stopnia ochrony IP-21 do IP-66. Wykonywane aplikacje najczęściej nie są układami katalogowymi, lecz spełniają indywidualne wymagania i życzenia naszych klientów.

Celem zapewnienia całkowitej obsługi klienta prowadzimy okresowe szkolenia w zakresie budowy, zasad działania, obsługi i eksploatacji energoelektronicznych urządzeń napędowych stosowanych w przemyśle. Z usług w tym zakresie skorzystało około 120 uczestników.

 Wstecz