Uwaga

Z dniem 1.01.2022 roku nastąpiło przekształcenie naszej dotychczasowej firmy  WRZOSEL – Sp. z o.o.  Sp.k. w nową spółkę:

WRZOSEL  Tadeusz Bartnicki, Jerzy Chudański  spółka komandytowa

Praktycznie nastąpiła tylko zmiana nazwy firmy.

NIP:  879-00-08-252, adres: ul. Maszynowa 19,  87-100 Toruń, pozostałe dane oraz zasady pracy i współpracy spółki nie ulegają zmianie.
Przekształcenie nie ma też jakiegokolwiek wpływu na należyte wywiązywanie się ze zobowiązań objętych Umowami, zamówieniami i dotychczas prowadzoną działalnością.